Psychologiepraktijk Salland
Deskundig in EMDR en cognitieve gedragstherapie

Werkwijze 

Aanmelding

U kunt zich bij voorkeur aanmelden via het contactformulier op deze website. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie. 

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek wordt, middels het KOP model, in kaart gebracht waar u last van heeft, hoe dat zo gekomen is, wat eraan gedaan kan worden en vooral wat u er zelf aan kunt doen. Er wordt zorg op maat geleverd. Aan het eind van de intake (1 tot 2 gesprekken) wordt u een behandelvoorstel gedaan. Als u akkoord bent met het behandelvoorstel, wordt er samen met u concrete doelen opgesteld en kan de behandeling van start gaan. Ik werk graag met u samen om uw psychische gezondheid te verbeteren. Naast de klachten kijk ik graag naar uw krachten.

Wanneer wordt ingeschat dat uw klachten of problemen niet met kortdurende hulp kunnen worden aangepakt, wordt met u bekeken waar en hoe u wel goed geholpen kunt worden.

Behandelaanbod

De behandelmethoden die worden ingezet zijn waar mogelijk "evidence based", dat wil zeggen dat het effect ervan wetenschappelijk is bewezen. Ik maak hierbij onder andere gebruik van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Tevens pas ik acceptance commitment therapy toe en E Health. Uiteraard wordt de behandeling aangepast aan de individuele problematiek van iedere cliënt. In de basis GGZ zal de behandeling meestal klaar zijn tussen de 3 tot 12 sessies. 

De sessies vinden plaats in de therapiekamer en/of buiten. U kunt uw voorkeur hierin aangeven. 

EMDR (traumabehandeling)

Na het meemaken van een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis kunt u vastlopen in de verwerking. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat u zich anders voelt, gedraagt, denkt en reageert op uw omgeving. Vaak merkt u dat u zich niet goed voelt of uw omgeving geeft dit aan. U realiseert u wellicht niet dat de veranderingen bij uzelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat u er steeds angstige beelden of gedachten over heeft, waardoor u last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om u van deze klachten af te helpen.

U kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk aan:

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • slaapproblemen
 • angsten, paniek, u zorgen maken, onrust
 • stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen, verliezen en traumatische gebeurtenissen. Ook komt er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problematiek zoals verschillende angststoornissen, chronische pijn en een negatief zelfbeeld. De emotionele lading die de herinnering van een ingrijpende gebeurtenis oproept, wordt middels EMDR verminderd. Hierdoor wordt het steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die u leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werkt u actief met de behandelaar samen om tot een verbetering van uw klachten te komen. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie.

Acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een persoon; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm. Het is een derde generatie gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die u tegenkomt (Acceptance), zodat u kan blijven investeren in de dingen die u écht belangrijk vindt (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen/ vaardigheden. Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat u psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; u ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden. 

Online-behandeling (E health, beeldbellen)

Sinds de komst van Covid-19 is het beeldbellen een goed alternatief geworden voor face to face behandelingen. Het is ook mogelijk om een online behandeling te volgen. Dit kan telefonisch of via beeldbellen. Ik werk middels het platform Therapieland, dit een beveiligde omgeving en is onder de AVG toegestaan. Dit platform heeft naast de mogelijkheid om te chatten en beeldbellen, diverse behandelprogramma's die ingezet kunnen worden. De opties voor online behandeling zijn groot, zo geef ik ook EMDR via beeldbellen en heb daar goede ervaringen mee.   

Consultatie/ intervisie voor organisaties

Wilt u meer weten over consultatie/ intervisie, mail naar info@psychologiepraktijksalland.nl

Samenwerkingsverbanden 

Ik ben aangesloten bij het landelijke therapeutennetwerk van ARQ IVP - www.arq.org. In dat kader begeleid en behandel ik mensen die onder andere te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen op het werk.

- Ik ben aangesloten bij Centrum Seksueel Geweld 

Vragenlijst (ROM)

Ik zal u aan het begin en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Dit gebeurt in het kader van ROM (Routine Outcome Measurement) en heeft als doel om de effectiviteit van de behandeling in kaart te brengen. Deze resultaten worden met u besproken. Ook wordt de cliënttevredenheid gemeten na afloop van de behandeling.