Psychologiepraktijk Salland

llze ten Hove

Kosten en vergoeding

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: kort, middel of intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere of kortere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan er geswitcht worden naar een ander product.


De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U betaalt zelf het afgesproken product en de rekening kunt u achteraf indienen bij uw verzekeraar. Uw verzekeraar is ook zonder een dergelijk contract gehouden een deel van uw psychologische hulp te vergoeden (m.u.v uw eigen risico). U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of op de site van uw zorgverzekeraar kijken om te zien hoeveel u precies vergoed krijgt. Als u een restitutiepolis heeft afgesloten, heeft u recht op een vergoeding van het hele bedrag. Als u een naturapolis heeft, krijgt u meestal 75% van het bedrag vergoed. Voor het exacte percentage dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, verwijs ik u naar de site van de Contractvrije Psycholoog en u wordt geadviseerd hierover contact te hebben met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Ook kunt u via uw werk of de ARBO arts in aanmerking komen voor een behandeltraject. Tevens kunt u de kosten die niet onder het eigen risico vallen waarschijnlijk opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte. Zie hieronder enkele rekenvoorbeelden (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend).


Afhankelijk van het zorgzwaartepakket variëren de bedragen voor de behandeling. De praktijk hanteert de tarieven die door beroepsverenigingen overeen zijn gekomen met de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt deze vinden op de website van de NZa.


Pakket

Prijs 2020

Tijd inclusief directe taken *

Kort 

€ 503,47

90-294 minuten

Middel

€ 853,38

295-495 minuten

Intensief

€ 1383,65

495-750 minuten 

Onvolledig behandelpakket **

€ 219,78

1-120 minuten

Ovp consult ***

€ 110,27

60 minuten

No show

€ 90,-


 

* Onder indirecte taken valt bijvoorbeeld voorbereiding, verslaglegging, administratieve verplichtingen, overleg met een huisarts, etc.


** Onvolledig behandeltraject

Het onvolledig behandeltraject geldt alleen voor cliënten bij wie sprake is van een onterechte verwijzing (er blijkt bij intake geen sprake van een zgn. DSM 5 classificatie) of voor cliënten bij wie al vroeg in de behandeling blijkt dat de problematiek te zwaar is voor de Basis GGZ.

 

*** Overig product (OVP): particuliere consulten

Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De kosten komen dan voor uw eigen rekening, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Daarnaast kunt u een reden hebben om niet via een verwijzer aan te melden, dan kunt u wel in behandeling komen en komen de kosten voor eigen rekening. Deze factuur valt onder onverzekerde zorg (OVP). 


Rekenvoorbeeld pakket kort (90-294 minuten):

Kosten €503.47

Indien het eigen risico nog niet aangesproken is zal dat bedrag eerst betaald moeten worden nl €385

€503,47 - €385 = €118,47

Indien de zorgverzekeraar 75% vergoed betekent het dat van dat bedrag nog €29,62 betaalt dient te worden.

Totaal eigen kosten (incl eigen risico) = €473,85

  

Rekenvoorbeeld pakket middel (295-495 minuten)

Kosten €853,38

Indien het eigen risico nog niet aangesproken is zal dat bedrag eerst betaald moeten worden nl €385

€853,38 - €385 = €468,38

Indien de zorgverzekeraar 75% vergoed betekent het dat van dat bedrag nog €117.10 betaalt dient te worden.

Totaal eigen kosten (incl eigen risico) = €502,10

 

Rekenvoorbeeld pakket intensief (496-750 minuten)

Kosten €1383,65.

Indien het eigen risico nog niet aangesproken is zal dat bedrag eerst betaald moeten worden nl €385

€1383,65-€385 = € 998,65

Indien de zorgverzekeraar 75% vergoed betekent het dat van dat bedrag nog € 249,66 betaalt dient te worden.

Totaal eigen kosten (incl eigen risico): €634,66

 

Let op: dit zijn rekenvoorbeelden, informeer altijd vooraf bij uw verzekeraar wat u daadwerkelijk vergoed krijgt.